PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Space2Grow kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Space2Grow, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website of link van de webinar van Space2Grow verstrekt. Space2Grow kan de volgende persoonsgegevens werken:

-Uw voor- en achternaam

-Uw adresgegevens

-Uw telefoonnummer

-Uw email-adres

-Uw IP-adres

WAAROM SPACE2GROW UW GEGEVENS NODIG HEEFT

Space2grow verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per email) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Space2Grow uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOELANG SPACE2GROW UW GEGEVENS BEWAART

Space2grow bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Space2grow verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Space2Grow worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek -en klikgedrag op de website. Space2Grow gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

CONTACTFORMULIEREN

Als u een comment achterlaat of het contactformulier invult kan de website van Space2grow uw naam, email-adres of andere cookies opslaan.

GEGEVENSINHOUD VAN ANDERE WEBSITES

Artikelen op deze website kunnen inhoud (bijv. video’s, plaatjes artikels etc.) weergeven van andere websites. Deze inhoud van andere websites gedragen zich op dezelfde manier alsof de bezoeker de website van die inhoud heeft bezocht.

GEGEVEN INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@space2grow.nl Space2grow zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren.