Je vindt op deze pagina informatie over één-op-één coaching van Space2Grow.

Als je een coachingsessie aanvraagt zal je dit gesprek voeren met mij (Daryo), oprichter en de coach van Space2Grow.

Mijn werkwijze is gebaseerd op oplossingsgericht coachen en het gebruiken van de natuur als speelplaats. Met coaching in de natuur leer je in verbinding te staan met jezelf, met anderen om je heen of met een vraagstuk binnen je studie of werk. In de moestuin is er ruimte om jouw vraag of probleem samen te onderzoeken en te leren begrijpen wat je nodig hebt.

Tijdspad van coachingsessies*:

1e Sessie: Vrijblijvend kennismakingsgesprek op de tuin**. We gaan de moestuin in en onderzoeken samen wat jouw vraagstuk inhoudt.

 2e Sessie: Waar gaat jouw zoektocht over? Aan de hand van werkvormen brengen we jouw vraagstuk verder in kaart en onderzoeken we in de moestuin jouw coachingsvraag.

 3e Sessie: Wat is jouw coachingsvraag en hoe ga jij er nu mee om? Aan de hand van werkvormen brengen we in kaart waarin jij wilt groeien en concretiseren we in de moestuin waar jij specifiek tegenaan loopt en hoe jij daaraan zou willen werken?

 4e Sessie: Jouw netwerk (systeem). Wie spelen een rol in jouw leven? En welke mensen hebben invloed op jouw keuzes en vraagstuk? Hoe ziet jouw omgeving eruit?

 5e Sessie: Keuzes in jouw leven. We bekijken samen welke keuzes jij maakt of gaat maken in jouw leven en wat dit met jouw als persoon doet. In de moestuin bekijken we hoe jij met het maken van keuzes omgaat en wat (ont)spanning levert. Verdere sessies worden samen met jou in overleg ingevuld.***

 

*De volgorde van de sessies ligt niet vast, maar dit geeft een idee wat je kunt verwachten.

 **Alle sessies vinden plaats op het terrein van Stichting FoodforGood te Utrecht Park Transwijk.

 ***Voor tarieven zie de tarievenpagina

 

Leerpad_space2grow